MENU

NOVINKY

Novinky

12.05.2020 Výběrové řízení

Výběrové řízení na post pedagoga volného času – pracoviště Volary Pracovní místo: Pedagog volného času s komplexní přímou pedagogickou činností Místo výkonu práce: DDM Volary Úvazek: plný Nástup: od 1. 9. 2020 1) Předpoklady pro výkon pedagogické činnosti dle § 3, zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a změně některých zákonů 2) Vzdělání dle §17, zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a změně některých zákonů Délka praxe: není rozhodující Společně s přihláškou prosím zašlete: - Doklad o zdravotní způsobilosti - Strukturovaný životopis - Kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání - Předložení osobního portfolia v oblasti volnočasových aktivit - Jaké zájmové útvary mohu nabídnout Přihlášky zasílejte do 29. 5. 2020 na adresu DDM Prachatice, Ševčíkova 273, Prachatice. Na obálku napište - Výběrové řízení na PVČ

05.05.2020 Zahajujeme činnost kroužků.

Podle usnesení vlády je obnovena pravidelná zájmová činnost Domu dětí a mládeže Prachatice od 11. 05. 2020. Vzhledem k zpřísněným hygienickým požadavkům bude také činnost jednotlivých zájmových útvarů těmto přizpůsobena. Zákonní zástupci účastníků zájmového vzdělávání (dále jen ZV) budou informování elektronickou cestou nebo SMS zprávami. Podmínky účasti na ZV: Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení zde), které předá, buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účast na ZV umožněna. Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu. Ve společných prostorách jsou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček + náhradní roušku. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech" a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí. Při opakovaném nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do DDM (Případně jeho vyřazení). Vzhledem k tomu, že maximální počet účastníků na kroužku je 15, žádáme zákonné zástupce o potvrzení účasti dítěte na ZV. Zákonní zástupci mají možnost si písemně zažádat o vrácení poměrné části úplaty za ZÚ po dobu omezení činnosti vládním nařízením do 31. 05. 2020 na příslušném pracovišti DDM, kde kroužek probíhá. V Prachaticích dne 05. 05. 2020 Bc. Jiří Machart ředitel DDM Prachatice

05.02.2020 Hledáme vedoucí zájmových útvarů

Dům dětí a mládeže Prachatice hledá, pedagogy volného času s dílčí pedagogickou činností - pro tyto zájmové útvary: Mladý hasič, Florbal, Biliard, Youtube, Sportovní všestrannost, Škola bruslení, Hokej, Stolní tenis, Rybářský, Army klub. Máte-li chuť předávat dětem své vědomosti, dovednosti a trávit s nimi část svého volného času ozvěte se prosím, vedoucím pracovišť v Prachaticích, Netolicích, Vimperku či ve Volarech. Kontakty najdete na našich web stránkách. Děkujeme

Tábory

Nastavený filtr

Zaměření: Všechny tábory

Den konání: Všechny dny

Počet nalezených akcí: 32

TramtárYe - Mazalové v TramtárYi

Poslední 3 místa!

26.06.2020 Tábor je zaměřen na rekreační pobyt dětí a rodičů, dětí a prarodičů. Podmínkou účasti na pobytovém táboře je ukončené povinné očkování, které bude doloženo potvrzením od lékaře.

Byl jednou jeden život...

05.07.2020 Letní tábor v Nové Peci pro děti od 6 do 15 let. Celotáborová hra zaměřená na poznávání lidského těla a lidské bytosti jako součásti přírody zasazená do lipenského prostředí. Tvořivé činnosti, sportovní aktivity aj. Těší se na Vás Verča a Renča!

Kolem nebo pěšky - na Lipně je hezky

OBSAZENO!

05.07.2020 Týden plný pohybu, sportu, tvoření a zábavy. Proměníme se na cetovatele, kteří díky kolu poznají krásy a tajemství Lipna a jeho okolí. Jako cestovatelé budeme své zážitky dokumentovat a zaznamenávat různými kreativními způsoby. Kola a sportu se nikdo nemusí bát, jsme cestovatelé a objevitelé ,,na pohodu´´. Podmínkou účasti na pobytovém táboře je ukončené povinné očkování, které bude doloženo potvrzením od lékaře.

Rybářský tábor

OBSAZENO!

05.07.2020 Letní tábor v Nové Peci pro ZÚ Rybářský

Expedice - Český ráj 2020

OBSAZENO!

12.07.2020 Pobytový turistický tábor. Expedice Český ráj 2020

Rychlé šípy

OBSAZENO!

12.07.2020 12.7.2020 DDM Vimperk připravil pobytový tábor na táborové základně v Nové Peci. Celotáborová hra bude motivována knihou Jaroslava Foglara a s pěticí chlapců z Rychlých šípů zažijí děti zajímavá dobrodružství, která by je měla vést k čestnosti, samostatnosti, pomoci slabším atd. Prostě týden plný pohybu, her, zábavy a tvoření. Podmínkou účasti na pobytovém táboře je ukončené povinné očkování, které bude doloženo potvrzením od lékaře. Telefon: 728 017 874, 732796 844 Eva Kubišová

Sportovní tábor pro rodiče s dětmi

OBSAZENO!

12.07.2020 Tábor pro rodiče a děti. Všichni se mohou těšit na týden plný her, dobrodružství, tvoření, zábavy a sportu. !Podmínkou účasti na pobytovém táboře je ukončené povinné očkování, které bude doloženo potvrzením od lékaře.

Tajemství jezera III

12.07.2020 pobytový tábor v Nové Peci na Lipně s detektivním tématem

Rodinný tábor - Kniha džunglí děti

18.07.2020 Letní tábor pro rodiče s dětmi s celotáborovou hrou inspirovanou Kiplingovou Knihou Džunglí. Ubytování a celodenní strava jsou zajištěny v krásném rodinném penzionu na samotě u lesa u Kašperských Hor (Chata Kačerov). Dopolední a odpolední program pro děti převážně v přírodě, večerní tvořivé či jiné dílny pro rodiče. Cena tábora pro dospělého 4.700,- Kč, cena pro dítě 4.000,- Kč

Rodinný tábor - Kniha džunglí rodiče

18.07.2020 Letní tábor pro rodiče s dětmi s celotáborovou hrou inspirovanou Kiplingovou Knihou Džunglí. Ubytování a celodenní strava jsou zajištěny v krásném rodinném penzionu na samotě u lesa u Kašperských Hor (Chata Kačerov). Dopolední a odpolední program pro děti převážně v přírodě, večerní tvořivé či jiné dílny pro rodiče. Cena tábora pro dospělého 4.700,- Kč, cena pro dítě 4.000,- Kč

Cyklosoustředění 2020

OBSAZENO!

19.07.2020 Cyklosoustředění pro ZÚ a veřejnost

Jedeme na tábor - DDM Vimperk

OBSAZENO!

19.07.2020 Tábor je určen pro veřejnost.Program je sestaven z oblíbených táborových činností a týmového plnění úkolů. Zaměříme se na význam opravdového přátelství, poctivosti, čestnosti, zvyšování tělesné zdatnosti, rozvoje odvahy, nutnosti dodržovat dané slovo. Budou i zábavné a veselé hry při kterých samozřejmě zažijí mnohá dobrodružství. Podmínkou účasti na pobytovém táboře je ukončené povinné očkování, které bude doloženo potvrzením od lékaře.

Rybářský tábor- DDM Vimperk

OBSAZENO!

19.07.2020 Tábor je určen přednostně pro děti z rybářských kroužků, podmínkou je platný rybářský lístek a MP povolenka. Hlavní vedoucí tábora: Milan Sojka, telefon: 602112450, Kontaktní osoba: Jitka Martanová 605370746 Vlastní doprava dětí na tábor. Podmínkou účasti na pobytovém táboře je ukončené povinné očkování, které bude doloženo potvrzením od lékaře.

Soustředění - ZÚ Karate

Poslední 4 místa!

19.07.2020 Soustředění pro ZÚ karate

Na pohodu v Domečku

20.07.2020 Týden plný zážitků a pohody. Všichni táborníci se mohou těšit na zajímavé vycházky, exkurze a možná se naučí i něco dobrého uvařit v kuchyni.

Se svačinkou po Evropě

Poslední místo!

20.07.2020 20.7.2020 DDM Vimperk připravil příměstský tábor pro děti co rády vaří i jí. Děti budou seznámeny s pestrostí evropské kuchyně. Děti budou nejen vařit, ale i vyrážet na zajímavé výlety. Telefon: 728 017 874, 732 796 844 Eva Kubišová

Detektivní zápletka

Poslední místo!

27.07.2020 příměstský tábor pro veřejnost s detektivním zaměřením

Pod pirátskou vlajkou I. - Strunkovice

OBSAZENO!

27.07.2020 Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Nabízí ve Strunkovicích nad Blanicí příměstské tábory: Termín: 27. 7. - 31. 7. 2020 "Pod pirátskou vlajkou" Přihlášky na: www.ddm-prachatice.cz nebo na tel. 731 407 130 Milena Matějková Příměstský tábor je organizován v době od 8.00 hod - do 15.00 hod. Cena tábora 1 300,- Příměstský tábor je pouze pro děti z MŠ a ZŠ Strunkovice nad Blanicí

Smajlíci

27.07.2020 Smajlíci je příměstský tábor, kde si hrajeme, malujeme, tvoříme, objevujeme...

Cvičíme s radostí

02.08.2020 Letní soustředění zájmového útavru Moderní gymnastika v rekreačním zařízení Radost Blatná

Pod pirátskou vlajkou II. Strunkovice

OBSAZENO!

03.08.2020 Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Nabízí ve Strunkovicích nad Blanicí příměstské tábory: Termín: 3. 8. - 7. 8. 2020 "Pod pirátskou vlajkou" Přihlášky na: www.ddm-prachatice.cz nebo na tel. 731 407 130 Milena Matějková Příměstský tábor je organizován v době od 8.00 hod - do 15.00 hod. Cena tábora 1 300,- Příměstský tábor je pouze pro děti z MŠ a ZŠ Strunkovice nad Blanicí

Tvořivé pokusohraní

Poslední místo!

03.08.2020 Příměstský tábor pro veřejnost - pro děti od 6 do 15 let. Týden plný tvoření a pokusů.

NS 20

OBSAZENO!

09.08.2020 Pobytový tábor v DDM Netolice. Celotáborová hra zaměřená na přírodovědné a tábornické dovednosti.

Jezdíme, létáme, plujeme....

OBSAZENO!

10.08.2020 Příměstský tábor pro veřejnost zaměřený na dopravu. Budeme využívat dopravní hřiště, spolupracovat s Městskou policií, navštívíme základnu IZS Prachatice, letiště, muzeum motocyklů, svezeme se lodí........

Všeználci ve Vitějovicích

OBSAZENO!

10.08.2020 Příměstský tábor ve Vitějovicích, kde nás bude čekat hravé poznávání, tvoření, sportování, spousta zábavy a možná i nějaký výlet.

Pohoďák - Já tak rád trsám, trsám

14.08.2020 Pobytový tábor pro děti od 5 do 18 let.14.8. do 23.8. 2020. Madagaskar - Já tak rád trsám, trsám ... je téma letošního Pohoďáku. Hlavní vedoucí je Vlaďka Laschová, dále se na Vás těší Hanka, Marcela, Michal, Petr, Petra, Adam, Matěj, Lenka, Adéla...Infromace ohledně tábora získáte v DDM Volary. Podmínkou účasti na pobytovém táboře je ukončené povinné očkování, které bude doloženo potvrzením od lékaře.

NM 20

Poslední 3 místa!

16.08.2020 Pobytový tábor. Celotáborová hra zaměřená na přírodovědné a tábornické dovednosti.

Stožec

OBSAZENO!

16.08.2020 Správa Národního parku Šumava ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Vimperk, pořádá letní tábor s přírodovědným zaměřením pro děti ve věku 6 - 10 let. Místo: Stožec,ubytovna Správy NP Šumava. Program: poznávání přírody,hry,výlety,rukodělná činnost,environmentální vzdělávání,poznávání NP Šumava hrou a mnoho dalšího. Cena nezahrnuje dopravu, rodiče si zajišťují na i z tábora sami. Hlavní vedoucí tábora: Jitka Martanová telefon: 605370746, 776325146, vimperk@ddm-prachatice.cz Kontaktní osoba: Mgr. Martina Maunová,telefon: 731 530 470,martina.maunova@npsumava.cz

Afrikáááááá

OBSAZENO!

17.08.2020 Příměstský tábor pro veřejnost, ve kterém nás čeká Afrikááááááá! Seznámíme se s horkým africkým kontinentem, jeho zvyky, tradicemi, přírodou. Chybět nebudou ani rytmy, hudba, tanec, barvy, kreativná tvoření a celodenní výlet. To vše s průvodci Jíťou, Renčou a "malou" Renčou!

Detektivové

24.08.2020 Jsi bystrý a pozorný? Jsi připravený spolupracovat a bavit se v týmu lidí, kteří táhnou za jeden provaz a směřují ke stejnému cíli? Tak to jsi člověk, kterého hledáme!!! Těšit se na vás bude Majda Talířová

Netradiční olympiáda

24.08.2020 24.8.2020 DDM Vimperk připravil příměstský tábor určený pro děti, které si chtějí vyzkoušet atmosféru olympijských her. Připravené jsou tradiční i netradiční sportovní disciplíny. Nejde o výkony, ale o radost z pohybu a legraci. Tel: 728 017 874, 732 796 844 Eva Kubišová

Týden na bruslích

OBSAZENO!

24.08.2020 Příměstský tábor pro veřejnost - pro děti od 6 do 15 let. Zaměřen na výuku základů jízdy na inline bruslích.

Filtry

květen 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31