Sportovní areál PT

Součástí Domu dětí a mládeže Prachatice je víceúčelový sportovní areál. Nacházejí se zde dvě hřiště, plochy pro venkovní stolní tenis i manipulační asfaltové plochy s možností všestranného využití.

V dopoledních hodinách jsou hřiště využívána školami města Prachatice pro výuku tělesné výchovy. V odpoledních hodinách je areál využíván zájmovými útvary DDM a širokou veřejností pro sportovní vyžití. V areálu zabezpečujeme půjčování různých sportovních pomůcek viz. ceníky.Změna provozní doby areálu hřišť

Z důvodů bezpečnostních a klimatických podmínek pro veřejnost areál hřišť uzavřen.


Děkujeme za pochopení.

Půjčovní řád 
Ceník půjčovného 

Provozní řád hřiště
Ceník kurtu