MENU

NOVINKY

Novinky

12.05.2020 Výběrové řízení

Výběrové řízení na post pedagoga volného času – pracoviště Volary Pracovní místo: Pedagog volného času s komplexní přímou pedagogickou činností Místo výkonu práce: DDM Volary Úvazek: plný Nástup: od 1. 9. 2020 1) Předpoklady pro výkon pedagogické činnosti dle § 3, zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a změně některých zákonů 2) Vzdělání dle §17, zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a změně některých zákonů Délka praxe: není rozhodující Společně s přihláškou prosím zašlete: - Doklad o zdravotní způsobilosti - Strukturovaný životopis - Kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání - Předložení osobního portfolia v oblasti volnočasových aktivit - Jaké zájmové útvary mohu nabídnout Přihlášky zasílejte do 29. 5. 2020 na adresu DDM Prachatice, Ševčíkova 273, Prachatice. Na obálku napište - Výběrové řízení na PVČ

05.05.2020 Zahajujeme činnost kroužků.

Podle usnesení vlády je obnovena pravidelná zájmová činnost Domu dětí a mládeže Prachatice od 11. 05. 2020. Vzhledem k zpřísněným hygienickým požadavkům bude také činnost jednotlivých zájmových útvarů těmto přizpůsobena. Zákonní zástupci účastníků zájmového vzdělávání (dále jen ZV) budou informování elektronickou cestou nebo SMS zprávami. Podmínky účasti na ZV: Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení zde), které předá, buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účast na ZV umožněna. Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu. Ve společných prostorách jsou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček + náhradní roušku. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech" a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí. Při opakovaném nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do DDM (Případně jeho vyřazení). Vzhledem k tomu, že maximální počet účastníků na kroužku je 15, žádáme zákonné zástupce o potvrzení účasti dítěte na ZV. Zákonní zástupci mají možnost si písemně zažádat o vrácení poměrné části úplaty za ZÚ po dobu omezení činnosti vládním nařízením do 31. 05. 2020 na příslušném pracovišti DDM, kde kroužek probíhá. V Prachaticích dne 05. 05. 2020 Bc. Jiří Machart ředitel DDM Prachatice

05.02.2020 Hledáme vedoucí zájmových útvarů

Dům dětí a mládeže Prachatice hledá, pedagogy volného času s dílčí pedagogickou činností - pro tyto zájmové útvary: Mladý hasič, Florbal, Biliard, Youtube, Sportovní všestrannost, Škola bruslení, Hokej, Stolní tenis, Rybářský, Army klub. Máte-li chuť předávat dětem své vědomosti, dovednosti a trávit s nimi část svého volného času ozvěte se prosím, vedoucím pracovišť v Prachaticích, Netolicích, Vimperku či ve Volarech. Kontakty najdete na našich web stránkách. Děkujeme

Program akcí

ŽIVOT V DIVOČINĚ

Milé děti zapojte se do výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje město Vimperk. Jedná se o 12. ročník výtvarné soutěže,tento rok není bohužel stejný jako všechny předešlé, možná, že vám malování obrázků zpříjemní domácí výuku. Soutěž je určená pro děti od 3 do 15 let na téma ŽIVOT V DIVOČINĚ. Každé dí...

TramtárYe - Mazalové v TramtárYi

26.06.2020 Tábor je zaměřen na rekreační pobyt dětí a rodičů, dětí a prarodičů. Podmínkou účasti na pobytovém táboře je ukončené povinné očkování, které bude doloženo potvrzením od lékaře.

Byl jednou jeden život...

05.07.2020 Letní tábor v Nové Peci pro děti od 6 do 15 let. Celotáborová hra zaměřená na poznávání lidského těla a lidské bytosti jako součásti přírody zasazená do lipenského prostředí. Tvořivé činnosti, sportovní aktivity aj. Těší se na Vás Verča a Renča!

Rybářský tábor

05.07.2020 Letní tábor v Nové Peci pro ZÚ Rybářský

Kolem nebo pěšky - na Lipně je hezky

05.07.2020 Týden plný pohybu, sportu, tvoření a zábavy. Proměníme se na cetovatele, kteří díky kolu poznají krásy a tajemství Lipna a jeho okolí. Jako cestovatelé budeme své zážitky dokumentovat a zaznamenávat různými kreativními způsoby. Kola a sportu se nikdo nemusí bát, jsme cestovatelé a objevitelé ,,na...

Expedice - Český ráj 2020

12.07.2020 Pobytový turistický tábor. Expedice Český ráj 2020

Tajemství jezera III

12.07.2020 pobytový tábor v Nové Peci na Lipně s detektivním tématem

Sportovní tábor pro rodiče s dětmi

12.07.2020 Tábor pro rodiče a děti. Všichni se mohou těšit na týden plný her, dobrodružství, tvoření, zábavy a sportu. !Podmínkou účasti na pobytovém táboře je ukončené povinné očkování, které bude doloženo potvrzením od lékaře.

Rychlé šípy

12.07.2020 12.7.2020 DDM Vimperk připravil pobytový tábor na táborové základně v Nové Peci. Celotáborová hra bude motivována knihou Jaroslava Foglara a s pěticí chlapců z Rychlých šípů zažijí děti zajímavá dobrodružství, která by je měla vést k čestnosti, samostatnosti, pomoci slabším atd. Prostě týden pln...

Rodinný tábor - Kniha džunglí děti

18.07.2020 Letní tábor pro rodiče s dětmi s celotáborovou hrou inspirovanou Kiplingovou Knihou Džunglí. Ubytování a celodenní strava jsou zajištěny v krásném rodinném penzionu na samotě u lesa u Kašperských Hor (Chata Kačerov). Dopolední a odpolední program pro děti převážně v přírodě, večerní tvořivé či ji...

Aktuality

Tábory jedou

20.05.2020 V létě 2020 uskutečníme mnoho táborů, nic nás nezastaví.

Hledáme pedagoga volného času

12.05.2020 Do volarského Domečku hledáme pedagoga volného času

Zahajujeme činnost kroužků.

05.05.2020 Podle usnesení vlády je obnovena pravidelná zájmová činnost
Domu dětí a mládeže Prachatice od 11. 05. 2020.

Mladí rybáři skládají zkoušky

27.04.2020 Kluci z rybářského kroužku nezahálí.

Den Země DDM Prachatice

23.04.2020 Tisková zpráva

Malujeme kalendář

15.04.2020 Malujeme kalendář s tématikou odpady.

Jihočeský virtuální cyklozávod 2020

14.04.2020 Krajský úřad Jihočeského kraje vyhlašuje ve spolupráci s BESIP soutěž s názvem Jihočeský virtuální cyklozávod 2020.

Mít kam jít

09.04.2020 Celorepublikový portál o tom jak zabavit děti v covidobě.

Šije celé Česko, šije celý Dům dětí a mládeže

08.04.2020 Šije celé Česko, šije celý Dům dětí a mládeže

Nabídka letních táborů Volary

24.02.2020 Nabídka letních táborů Volary.