MENU

NOVINKY

Novinky

28.05.2020 Výběrové řízení

Výběrové řízení na post pedagoga volného času – pracoviště Netolice Pracovní místo: Pedagog volného času s komplexní přímou pedagogickou činností Místo výkonu práce: DDM Netolice Úvazek: plný Nástup: od 1. 9. 2020 1) Předpoklady pro výkon pedagogické činnosti dle § 3, zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a změně některých zákonů 2) Vzdělání dle §17, zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a změně některých zákonů Délka praxe: není rozhodující Společně s přihláškou prosím zašlete: - Doklad o zdravotní způsobilosti - Strukturovaný životopis - Kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání - Předložení osobního portfolia v oblasti volnočasových aktivit - Jaké zájmové útvary mohu nabídnout Přihlášky zasílejte písemně do 18. 06. 2020 na adresu DDM Prachatice, Ševčíkova 273, 383 01 Prachatice. Na obálku napište - Výběrové řízení na PVČ

05.05.2020 Zahajujeme činnost kroužků.

Podle usnesení vlády je obnovena pravidelná zájmová činnost Domu dětí a mládeže Prachatice od 11. 05. 2020. Vzhledem k zpřísněným hygienickým požadavkům bude také činnost jednotlivých zájmových útvarů těmto přizpůsobena. Zákonní zástupci účastníků zájmového vzdělávání (dále jen ZV) budou informování elektronickou cestou nebo SMS zprávami. Podmínky účasti na ZV: Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení zde), které předá, buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účast na ZV umožněna. Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu. Ve společných prostorách jsou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček + náhradní roušku. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech" a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí. Při opakovaném nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do DDM (Případně jeho vyřazení). Vzhledem k tomu, že maximální počet účastníků na kroužku je 15, žádáme zákonné zástupce o potvrzení účasti dítěte na ZV. Zákonní zástupci mají možnost si písemně zažádat o vrácení poměrné části úplaty za ZÚ po dobu omezení činnosti vládním nařízením do 31. 05. 2020 na příslušném pracovišti DDM, kde kroužek probíhá. V Prachaticích dne 05. 05. 2020 Bc. Jiří Machart ředitel DDM Prachatice

05.02.2020 Hledáme vedoucí zájmových útvarů

Dům dětí a mládeže Prachatice hledá, pedagogy volného času s dílčí pedagogickou činností - pro tyto zájmové útvary: Mladý hasič, Florbal, Biliard, Youtube, Sportovní všestrannost, Škola bruslení, Hokej, Stolní tenis, Rybářský, Army klub. Máte-li chuť předávat dětem své vědomosti, dovednosti a trávit s nimi část svého volného času ozvěte se prosím, vedoucím pracovišť v Prachaticích, Netolicích, Vimperku či ve Volarech. Kontakty najdete na našich web stránkách. Děkujeme

Program akcí

Expedice - Český ráj 2020

12.07.2020 Pobytový turistický tábor. Expedice Český ráj 2020 ZRUŠENO!!! Zpracováno sekcí ochrany a podpory veřejného zdraví MZ ve spolupráci s poradním sborem HH ČR pro hygienu dětí a mladistvých. Projednáno dne 13. 5. 2020 se zástupci České rady dětí a mládeže, Sdružení pracovníků DDM, Cestovní ka...

Sportovní tábor pro rodiče s dětmi

12.07.2020 Tábor pro rodiče a děti. Všichni se mohou těšit na týden plný her, dobrodružství, tvoření, zábavy a sportu. !Podmínkou účasti na pobytovém táboře je ukončené povinné očkování, které bude doloženo potvrzením od lékaře.

Rychlé šípy

12.07.2020 12.7.2020 DDM Vimperk připravil pobytový tábor na táborové základně v Nové Peci. Celotáborová hra bude motivována knihou Jaroslava Foglara a s pěticí chlapců z Rychlých šípů zažijí děti zajímavá dobrodružství, která by je měla vést k čestnosti, samostatnosti, pomoci slabším atd. Prostě týden pln...

Soustředění - ZÚ Karate

19.07.2020 Soustředění pro ZÚ karate

Rybářský tábor- DDM Vimperk

19.07.2020 Tábor je určen přednostně pro děti z rybářských kroužků, podmínkou je platný rybářský lístek a MP povolenka. Hlavní vedoucí tábora: Milan Sojka, telefon: 602112450, Kontaktní osoba: Jitka Martanová 605370746 Vlastní doprava dětí na tábor. Podmínkou účasti na pobytovém táboře je ukončené povi...

Se svačinkou po Evropě

20.07.2020 20.7.2020 DDM Vimperk připravil příměstský tábor pro děti co rády vaří i jí. Děti budou seznámeny s pestrostí evropské kuchyně. Děti budou nejen vařit, ale i vyrážet na zajímavé výlety. Telefon: 728 017 874, 732 796 844 Eva Kubišová

Příměstský tábor Kniha džunglí

20.07.2020 Letní příměstský tábor pro nejmenší děti s celotáborovou hrou inspirovanou Kiplingovou Knihou Džunglí. Seznámíme se s příběhem a tomu přizpůsobíme program dle počasí, buďto v přírodě nebo ve vile DDM. Budeme si hrát, tvořit i sportovat. Dopolední svačinku s sebou, oběd je zajištěn.

Smajlíci

27.07.2020 Smajlíci je příměstský tábor, kde si hrajeme, malujeme, tvoříme, objevujeme...

V DDM Prachatice s Prázdnovým pasem 2020

27.07.2020 Dopolední a odpolední sportovní akce v areálu DDM Prachatice.

Cvičíme s radostí

02.08.2020 Letní soustředění zájmového útavru Moderní gymnastika v rekreačním zařízení Radost Blatná

Aktuality

Nabídka kroužků DDM Prachatice na nový školní rok 2020-21

29.06.2020 Nabídka kroužků DDM Prachatice na nový školní rok 2020-21. Přihlašovat se můžete od 1. 8. 2020

Poděkování

08.06.2020 Poděkování za pomoc v době covidové.

CEV Dřípatka + DDM Prachatice

01.06.2020 Od 1. 8. 2020 se DDM Prachatice připravuje převzít činnost Centra ekologické výchovy Dřípatka.

Hledáme pedagoga volného času

28.05.2020 Hledáme pedagoga volného času, na pracoviště Netolice.

Tábory jedou

20.05.2020 V létě 2020 uskutečníme mnoho táborů, nic nás nezastaví.

Zahajujeme činnost kroužků.

05.05.2020 Podle usnesení vlády je obnovena pravidelná zájmová činnost
Domu dětí a mládeže Prachatice od 11. 05. 2020.

Mladí rybáři skládají zkoušky

27.04.2020 Kluci z rybářského kroužku nezahálí.

Den Země DDM Prachatice

23.04.2020 Tisková zpráva

Malujeme kalendář

15.04.2020 Malujeme kalendář s tématikou odpady.

Jihočeský virtuální cyklozávod 2020

14.04.2020 Krajský úřad Jihočeského kraje vyhlašuje ve spolupráci s BESIP soutěž s názvem Jihočeský virtuální cyklozávod 2020.