MENU

NOVINKY

Novinky

01.09.2022 Dotace na úhradu kroužků

! My v tom Jihočechy nenecháme - dotační program Jihočeského kraje ! Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let a je zaměřená na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže. Tuto podporu můžete využít na úhradu úplaty za kroužky! ​Bližší informace naleznete na www.myvtomjihocechynenechame.cz

16.06.2022 Ředitel DDM Prachatice vypisuje výběrové řízení

Věc: Výběrové řízení na místo pedagoga volného času Dům dětí a mládeže Prachatice vypisuje pro své odloučené pracoviště Domu dětí a mládeže v Netolicích, Tyršova 547 výběrové řízení na pozici pedagoga volného času s nástupem 1. září 2022 na plný pracovní úvazek, s platem v 9. platové třídě podle přílohy č.5 k nařízení vlády č.341/2017 Sb. Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo: a) je plně způsobilý k právním úkonům, tj. dosažení minimálně 18. let b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, Zákon 563/2004 Sb. § 17 c) je zdravotně způsobilý (prokáže až vstupní lékařská prohlídka) d) je bezúhonný (výpis z trestního rejstříku, ne starší než 3 měsíce) e) znalost českého jazyka (prokazování se týká pouze těch, kteří získali odbornou kvalifikaci v jiném než českém vyučovacím jazyce) Přihlášku zašlete spolu s pracovním životopisem, kopií dokladů o vzdělání, výpisem z trestního rejstříku na adresu: Dům dětí a mládeže, Ševčíkova 273 Prachatice 383 01 do 15. 7. 2022. Na základě přihlášek pošleme pozvánky k výběrovému řízení, které se bude konat dne 27. 7. 2022. Mgr. Josef Hošek ředitel DDM Prachatice

19.05.2021 Vyrobíme, instalujeme, pozorujeme a zkoumáme

19.05.2021 Projekt IKAP III Jihočeského kraje

Šachový turnaj škol

Dům dětí a mládeže Prachatice
Propozice
Šachový turnaj škol
Termín: 20. 3. 2023
Hrací místnost: Klubovna Dům dětí a mládeže Prachatice
Prezentace: 8:00 - 8:20
Zahájení turnaje: 8:30
Kategorie:
1. kategorie 1. - 5. třída
2. kategorie 6. – 9. třída
Soutěžní pravidla: Hraje se dle platných pravidel FIDE a soutěžního řádu ŠSČR čekací doba je 5 minut.
Přihlášky: Do 15.3.2023 na adresu:
Dům dětí a mládeže, ševčíkova 273/II 383 01 Prachatice.
nebo na emailovou adresu: milena.matejkova@ddmprachatice.cz
Ceny: Jednotlivci na 1. -3. místě obdrží diplom a medaile
Doprovod: Doprovod žáků a dohled zajišťuje vysílající škola, pokud není dohodnuto jinak.
Výsledky: Budou zaslány na školy vysílající své žáky na turnaj.
Ukončení turnaje: Max. do 14:00 hodin.
Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let jeho zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných k prezentaci turnaje a zpracování výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů.
Ředitel turnaje: Karel Černý
Rozhodčí: Ondřej Kupka
Organizační pokyny pro soutěžící: Svačinu, pití a přezůvky s sebou.

Kód 122024
Název Šachový turnaj škol
Termín konání 20.03.2023 08:00 - 14:00
Místo konání DDM Prachatice
Hlavní vedoucí Milena Matějková
Věková skupina 6-18 let
Jiná ujednání PŘ PT
Dokumenty ke stažení

Přihláška

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.