MENU

NOVINKY

Novinky

16.07.2020 Výběrové řízení - pedagog volného času pro DDM Netolice

Výběrové řízení na post pedagoga volného času – pracoviště Netolice Pracovní místo: Pedagog volného času s komplexní přímou pedagogickou činností Místo výkonu práce: DDM Prachatice – pracoviště Netolice 2 úvazky: plný Nástup: 1. 9. 2020 1) Předpoklady pro výkon pedagogické činnosti dle § 3, zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů 2) Vzdělání dle §17, zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů Délka praxe: není rozhodující Společně s přihláškou prosím zašlete: - Doklad o zdravotní způsobilosti - Strukturovaný životopis - Kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání, pedagogickém vzdělání - Předložení osobního portfolia v oblasti volnočasových aktivit - Jaké zájmové útvary mohu nabídnout Plat podle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě č. 341/2017 Sb. Přihlášky zasílejte do 8. 8. 2020 na adresu: DDM Prachatice Ševčíkova 273 Prachatice, 383 01 Zájemcům budou poslány pozvánky na pohovory, které se uskuteční 12. 8. 2020 na pracovišti DDM Prachatice. Na obálku napište - Výběrové řízení na PVČ Bc. Jiří Machart/ředitel DDM

15.07.2020 Hledáme vedoucí zájmových útvarů

Dům dětí a mládeže Prachatice hledá, pedagogy volného času s dílčí pedagogickou činností - pro tyto zájmové útvary: Mladý hasič, Florbal, Biliard, Youtube, Sportovní všestrannost, Škola bruslení, Hokej, Stolní tenis, Rybářský, Army klub. Máte-li chuť předávat dětem své vědomosti, dovednosti a trávit s nimi část svého volného času ozvěte se prosím, vedoucím pracovišť v Prachaticích, Netolicích, Vimperku či ve Volarech. Kontakty najdete na našich web stránkách. Děkujeme

ŽIVOT V DIVOČINĚ

Milé děti zapojte se do výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje město Vimperk. Jedná se o 12. ročník výtvarné soutěže,tento rok není bohužel stejný jako všechny předešlé, možná, že vám malování obrázků zpříjemní domácí výuku. Soutěž je určená pro děti od 3 do 15 let na téma ŽIVOT V DIVOČINĚ. Každé dítě může zaslat maximálně dvě práce vytvořené volnou technikou. Práce na tvrdším papíře musí být na zadní straně opatřeny těmito údaji:
Jméno a příjmení dítěte
Věk
Adresa trvalého bydliště
Škola - kterou dítě navštěvuje, popř. i třída
Kategorie:
Mateřské školy: 3 - 6 let
Základní školy: 7 - 10 let a 11 - 15 let
ZUŠ + Mimoškolní výtvarné kroužky: 6 - 10 let a 11 - 15 let
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
Hotové práce zašlete nejpozději do 19. června 2020 na adresu Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, k rukám Martiny Votočkové, Steinbrenerova 6, Vimperk 385 01.
Nejlepší dětští tvůrci budou oceněni na Galavečeru NATURVISION -týden přírody 2020, dne 25. 9. 2020.
Porota vybere nejlepší práci a vítěz obdrží mimořádnou cenu na Galavečeru NATURVISON - týden přírody 2020 - Cenu Stanislavy Chumanové.

Autoři i jejich zákonní zástupci tím, že se této soutěže zúčastní, dávají současně souhlas s bezplatným zveřejněním těchto výtvarných děl pro další propagaci festivalu.

Více informací na webových stránkách : www.vimperk.cz/naturvision

Kód 694010
Název ŽIVOT V DIVOČINĚ
Místo konání Městský úřad Vimperk, odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Hlavní vedoucí Jitka Martanová
Věková skupina 3-15 let
Jiná ujednání OST.Č., MÚ Vimperk, odbor školství