MENU

NOVINKY

Novinky

05.02.2020 Hledáme vedoucí zájmových útvarů

Dům dětí a mládeže Prachatice hledá, pedagogy volného času s dílčí pedagogickou činností - pro tyto zájmové útvary: Mladý hasič, Florbal, Biliard, Youtube, Sportovní všestrannost, Škola bruslení, Hokej, Stolní tenis, Rybářský, Army klub. Máte-li chuť předávat dětem své vědomosti, dovednosti a trávit s nimi část svého volného času ozvěte se prosím, vedoucím pracovišť v Prachaticích, Netolicích, Vimperku či ve Volarech. Kontakty najdete na našich web stránkách. Děkujeme

Šachový turnaj

Hrací místnost: Klubovna Dům dětí a mládeže, Ševčíkova 273
Termín: 20. 2. 2020
Prezence: 8:00 - 8:20 hodin
Zahájení: 8:30 hodin
Kategorie:
1. Kategorie 1. - 5. třída 2. Kategorie 6. - 9. třída
Přihlášky: K vyzvednutí v DDM Prachatice.
Do 10. 2. 2020 na adresu:
Dům dětí a mládeže, Ševčíkova 273/ II 383 01 Prachatice
nebo emailovou adresu:milena.matejkova@ddm-prachatice.cz
Milena Matějková 388 312 721, 731 407 130
Ceny: Jednotlivci na 1. - 3. místě v každé kategorii medaile a diplom
Doprovod: Doprovod žáků a dohled během turnaje zajišťuje škola, pokud není dohodnuto jinak
Výsledky: budou zaslány na školy vysílající své žáky na šachový turnaj.
Ukončení turnaje: Max. do 14:00 hodin
Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let jeho zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných k prezentaci turnaje a zpracování výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů.
Rozhodčí: Karel Černý

Kód 192016
Název Šachový turnaj
Termín konání 20.02.2020 08:00 - 14:00
Místo konání Hlavní budova - Prachatice
Hlavní vedoucí Milena Matějková
Věková skupina 6-15 let
Jiná ujednání PŘ DDM PT