MENU

NOVINKY

Novinky

16.07.2020 Výběrové řízení - pedagog volného času pro DDM Netolice

Výběrové řízení na post pedagoga volného času – pracoviště Netolice Pracovní místo: Pedagog volného času s komplexní přímou pedagogickou činností Místo výkonu práce: DDM Prachatice – pracoviště Netolice 2 úvazky: plný Nástup: 1. 9. 2020 1) Předpoklady pro výkon pedagogické činnosti dle § 3, zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů 2) Vzdělání dle §17, zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů Délka praxe: není rozhodující Společně s přihláškou prosím zašlete: - Doklad o zdravotní způsobilosti - Strukturovaný životopis - Kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání, pedagogickém vzdělání - Předložení osobního portfolia v oblasti volnočasových aktivit - Jaké zájmové útvary mohu nabídnout Plat podle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě č. 341/2017 Sb. Přihlášky zasílejte do 8. 8. 2020 na adresu: DDM Prachatice Ševčíkova 273 Prachatice, 383 01 Zájemcům budou poslány pozvánky na pohovory, které se uskuteční 12. 8. 2020 na pracovišti DDM Prachatice. Na obálku napište - Výběrové řízení na PVČ Bc. Jiří Machart/ředitel DDM

15.07.2020 Hledáme vedoucí zájmových útvarů

Dům dětí a mládeže Prachatice hledá, pedagogy volného času s dílčí pedagogickou činností - pro tyto zájmové útvary: Mladý hasič, Florbal, Biliard, Youtube, Sportovní všestrannost, Škola bruslení, Hokej, Stolní tenis, Rybářský, Army klub. Máte-li chuť předávat dětem své vědomosti, dovednosti a trávit s nimi část svého volného času ozvěte se prosím, vedoucím pracovišť v Prachaticích, Netolicích, Vimperku či ve Volarech. Kontakty najdete na našich web stránkách. Děkujeme

CEV Dřípatka + DDM Prachatice

01.06.2020 Od 1. 8. 2020 se DDM Prachatice připravuje převzít činnost Centra ekologické výchovy Dřípatka. Dřípatka navazuje na dlouholetou činnost Mladých ochránců přírody Prachatice, kteří působili při ZŠ Vodňanská v Prachaticích, jejíchž činnost se datuje od roku 1967. Samostatná činnost CEV je realizována od roku 1991. CEV vzniklo na průsečíku spolupráce Stanice mladých ochránců přírody a nevládní organizace NGO Dřípatka (dnes Sdružení Dřípatka z.s.).  Následně mělo CEV Dřípatka několik zřizovatelů.
Svou činnost pod DDM Prachatice bude centrum vykonávat v nových zrekonstruovaných prostorách dvou volných pavilonů ZŠ Zlatá stezka 240. Celý projekt byl realizován za společné podpory Města Prachatice a Jihočeského kraje. Velké poděkování patří vedení Jihočeského kraje, které poskytlo finanční podporu na rekonstrukci ve formě předplaceného nájemného. Poděkování náleží i vedení Města Prachatice, které je investorem a realizátorem celé rekonstrukce budoucích prostor Centra ekologické výchovy.
Kroužky realizované CEV v novém školním roce 20/21, najdete v srpnové nabídce DDM Prachatice.